วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

แก้วเจ้าจอม

แก้วเจ้าจอม


ชื่อสามัญ : แก้วเจ้าจอม
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Guaiacum officinale L.
ชื่อวงศ์ : ZYGOPHYLLACEAE